Piper L-4J Cub "Grasshopper" LN-RAP

Piper Cub'en tilhørende Tor Nørstegård er av eieren restaurert til svært autentisk standard, komplett med invasjons-striper og korrekt interiør, instrumentering, etc. etc.
Flyet hadde opprinnelig en 65 hesters Continental motor, men denne er erstattet av en tilsvarende 90 hesters utgave for bedre ytelser. Ytelsene er uansett ikke mye å skryte av, men så er da heller ikke høy hastighet osv. ment å være Grasshopperens sterke side.
Under andre verdenskrig ble Grasshopperen brukt til ildledning, observasjon over ukjent terreng, transportoppdrag og lignende. Ved ildledning ble denne styrt v.h.a. toveis radiosamband mellom en observatør i flyet og artilleriet. LN-RAP på Omaha Beach.

Sommeren 1994 tok Tor Nørstegård og Morten Myhr LN-RAP med til Frankrike for å være
med på 50-års markeringen av landgangen i Normandie:  

20 © 05
Warbirds of Norway