Fairchild PT-19A Cornell LN-BIF

Tekst: Erling Wiig
English text

Generell historie.

Cornell ble laget av Fabrikken Fairchild i USA, myntet som et primært treningsfly for det militære. Prosjektet var selvfinansiert, da ledelsen så et behov for en lavvinget monoplan trener. Flygere trente på dobbeldekkere slik som PT-17 Stearman, men skulle senere fly monopolane fly. Prototypen fløy første gang den 15. mai 1939. 155 fly ble solgt til sivile eiere som M-62, og noen til det militære som PT-19. Etter angrepet på Pearl Harbor økte de militære ordrene drastisk, så lisensproduksjon ble iverksatt hos Howard, Aeronca og Fleet. I alt 5122 PT-19 ble laget. Fairchild laget både fly og motor, men klarte ikke å levere nok motorer. En versjon ble derfor lansert med en Continental R-670 stjernemotor på 220 hk og kalt PT-23, 1126 ble bygget. Det kanadiske flyvåpen var en av de større kundene, og de fikk skreddersydd en versjon som ble hetende PT-26 og hadde canopy og andre mindre endringer, 1727 ble laget.

Norsk historie.

Ved krigsutbruddet i 1940 hadde det norske forsvaret allerede kjøpt flere jagerfly og bombefly som enda ikke var levert. Man fikk låne en flyplass i Toronto, Canada og omdirigerte leveransen av fly dit. Tanken var i utgangspunktet å gjøre seg klar til et forsøk på å gjenerobre landet, noe man etter hvert oppa. Man satset heller på å utdanne flygere til tjeneste i RAF som nå var Norges allierte.
Treningsleiren, med navnet Little Norway, trengte derfor primære treningsfly for å skole de nyankomne unge norske flyktninger. Det ble således bestilt 36 treningsfly av typen Cornell sommeren 1940. I 1943-45 ble ytterligere 50 fly levert som våpenhjelp fra USA. Flyene ble benyttet i Toronto og senere i Muskoka da flyskolen flyttet dit i 1942. I årsskiftet 1944-45 ble flyskolen flyttet til England, og da krigen sluttet ble flyene tatt hjem til Norge og benyttet i etterkrigens utdannelse av flygere i forsvaret. Flyskolen var basert på Rygge, Jarlsberg og til slutt på Værnes.
Etter hvert så forsvaret seg om etter et nytt skolefly og i 1953 ble Saab Safir innkjøpt. Det hadde allerede vært et overskudd på Cornell, så i 1946 og 1947 ble fire fly gitt til det sivile. I 1957 ble de gjenværende 28 Cornellene solgt på auksjon til sivile brukere. Salgsprisen lå på 4000-6700 kroner stykket. I det sivile ble flyene brukt i mange av avdelingene til Norsk Aero Klubb.
Man var usikker på hvorledes treverket i vingene holdt seg, flyene trakk på årene og ble kanskje ikke passet på som de burde. I begynnelsen av 60-tallet ble derfor hele flåten satt på bakken. Kun LN-BIF fortsatte å fly frem til 1966 før den ble solgt til Danmark.
De 86 flyene Norge kjøpte under krigen fikk følgende skjebne: 12 stykker totalhavarerte i Canada og England, mens 28 stykker totalhavarerte i militær tjeneste i Norge. 41 fly ble operert på sivilt register der 5 totalhavarerte. Fem fly ble sendt ut av landet og har endt sin skjebne der.
I dag vet vi om fire gjenlevende av de norske flyene: ”103” står på museet på Gardermoen, ”205” på Akershus og ”261” i Bodø, restaurert som ”163 Spirit of Little Norway”. ”253” er utstilt på Dansk Flyvemuseum i Helsingør, restaurert som ”179 Denmark I”.

LN-BIF

Etter en pause på 36 år kom det atter en Cornell til Norge da en PT-19 ble kjøpt fra USA sommeren 2002, registrert LN-BIF og innlemmet i Nedre Romerike Flyklubb sin veteranflygruppe. Flyet er en PT-19A, har Fairchild serienummer T42-7448 og USAF kontraktsnummer 42-83641. Det ble ferdig laget den 26. februar 1944 fra Fairchildfabrikken. Flyet ble umiddelbart levert US Army Air Force Training Command og tjente ved Fletcher Field i Missisippi frem til freden.

Flyet fløy drøyt 400 timer i militær tjeneste. Det ble sommeren 1945 solgt til sivil eier for 1490 dollar og registrert N51324. Flyet ble delvis restaurert i 1981, men totalrestaurert fra 1989 til 1992. Her ble senterseksjonen bygget på nytt, og ny motor satt i flyet. Maskinen har pr. 31/12-2002 1910 timer flytid.

LN-BIF har følgende data:
Motor: Fairchild Ranger L-440, 200 hk 6-sylindret
luftkjøltrekkemotor
Vingespenn: 10,97 m
Lengde: 8,53 m
Tomvekt: 926 kg
Maksvekt: 1270 kg
Fuel: 170 liter
Marsjfart: 104-110 mph (167-177 km/t)
 

20 © 05
Warbirds of Norway