BOEING P-12

WoN-formann Øyvind Ellingsen har en Boeing P-12 under oppbygging hos
Roy Rehm i Nevada. Prosjektet er godt igang og er pr. november 2013 ca. 90% ferdig.
Det meste av struktur og komponenter er ferdig, men en del montering gjenstår.
Planen er at den fly i 2015.
Roy Rehm holder også på med restaurering av en Boeing Model 100 for Kermit Weeks.
Dette er en maskin som er veldig lik P-12, men i sivil utgave bla. uten bevæpning.
Kermits Modell 100 vil være den første av Roys Boeing prosjekter som flyr og er derfor det
flyet som er kommet lengst i monteringen.
Vi har fått lov til å bruke noen bilder av Kermits Modell 100 for å gi noen hint om
hvordan Øyvinds P-12 etterhvert vil se ut.

Kermit har også laget en lengre video fra sitt besøk hos Roy Rehm, høsten 2013.
Videoen kan du se her:


Kermits Boeing Model 100 tidligere eiet av Howard Hughes.


Kermit Weeks og Roy Rehm.


Cockpit og motorcowling på Kermits Model 100.


Øyvind M. Ellingsen i sin Boeing P-12 .

Her er noen bilder fra Roys verksted, mars 2009:


Øyvinds P-12Ving og hale. Øyvinds P-12Kermit Weeks Boeing Model 100
under restaurering hos Roy Rehm.

 
   

20 © 05
Warbirds of Norway