Som kjent er Kolomans Mayerhofers flyverksted "CraftLab" engasjert av WoN-formann Øyvind Ellingsen
for å bygge en kopi av Tryggve Grans Bleriot XI-2.

Her er noen bilder fra Koloman som viser prosjektet.
Siste bilder er fra april 2011.


Se video med Koloman Mayerhofer og hans Albatross-prosjekt på Youtube


Bilder fra CraftLab april 2011:

 

Bilder fra CraftLab februar 2009:


Bilder fra CraftLab februar 2007:


   

20 © 05
Warbirds of Norway