Tekst (litt forkortet) fra en presentasjonsplakat laget for Sopwith Baby prosjektet:

Sopwith Baby ble i Norge benyttet av Marinens Flyvevæsen fra 1917 til 1932. Blant de mest kjente pilotene var Riiser-Larsen, Bernt Balchen og Viggo Widerøe. Hovedbase for flyene var Horten.
Motoren er en 9-sylindret Clerget rotende stjernemotor, det vil si at motorblokken og sylindrene roterer sammen med propellen.

Mange deler til skrog og vinger er laget og en motor er nesten komplett. Underveis har man funnet flere tegninger, og man har gjort en del erfaringer, gode og dårlige. I dag er prosjektgruppen en selvstendig stiftelse med navn "Flyvekomiteen for bygging av Sopwith Baby" med vedtekter som slår fast at det er ønskelig å fly maskinen i minst fem år og at det naturlige sted å vise den frem statisk er Marinemuseet.

Siden sommeren 2001 er WoN medlem Tommy Halden Jahr engasjert som flybygger. Tommy har gått i skole hos Jon Oksvang på Kjeller og har praksis fra Hawker Restorations i England. Tommy er en ung mann og det er gledelig at han har lært seg et yrke som var i ferd med å dø ut i Norge! Stiftelsen har mottatt sjenerøse donasjoner.
Ikke ukjente Oluf Reed Olsen har bidratt med et rundt beløp. Familien til Johan Høver har også gitt et stort beløp. Inge Steenslands stiftelse har gitt kr.110.000 og WoN har gitt 25.000.

Flyet vil bli operert av Warbirds of Norway.

Dersom du ønsker å støtte oss i dette arbeidet eller har deler, bilder eller annet som kan hjelpe oss, så send oss gjerne en mail:. Sopwith Baby  

20 © 05
Warbirds of Norway