Gratulerer til Tor og alle i storkegjengen.
First flight Fieseler Storch LN-WNS 7. oktober 2017

Er du medlem av WoN og ønsker å motta WoN-bulletin
på e-mail i fremtiden? Dersom mange nok ønsker dette,
vil vi spare mye porto og kan sende ut ferskere nyheter og oftere.
Send oss en mail på: won@warbirds.no

Gi gjerne tilbakemelding på:
won@warbirds.no

 

   

20 © 05
Warbirds of Norway